O2 Alapítvány

A holland O2 alapítvány munkájával az autista értelmi fogyatékosok személyes fejlȍdésének elȍsegítését támogatja mint Hollandiában, mint Európában.

O2 két holland szó lerövídítése: Ontwikkeling=fejlȍdés, ontplooiing= kibontakozás. Egyben az O2 a kémiában a levegȍ jele is, ami egy fontos létfontosságú elem.

Szponzorok segítségével és különbözö aktív programok szervezésével probál az O2 alapítvány adományokat gyȕjteni. Ezekkel az adományokkal támogat különbözȍ projekteket mint Hollandiában, mint más európai országokban.

Az O2 alapítvány jelenleg a Janka Tanya létrehozásának támogatásán munkálkodik.