Hoe is het allemaal begonnen.

Hoe is het allemaal begonnen. Zo’n tien jaar geleden werkten wij in Hongarije samen in een grote staatsinstelling voor mensen met psychiatrische problemen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Wij waren zwaar onder de indruk van de manier van leven van deze mensen. Er is was geen duidelijk onderscheid tussen het begeleiden van mensen met psychiatrische problematiek of mensen met een verstandelijke beperking. De mensen leefden in grote groepen, sliepen op slaapzalen, kregen veel medicatie toegediend en hadden geen zinvolle dagbesteding, een mensonwaardig bestaan. De staat van de zorg toen in Hongarije is het best te vergelijken met de zorg zoals deze in Nederland werd geboden vlak na de tweede wereldoorlog. Na een jaar hier gewerkt te hebben zijn we teruggegaan naar Nederland met het idee ooit onze kennis en ervaring in te zetten voor de gezondheidszorg in Hongarije, het moederland van Kati.

Terug in Nederland ging Kati de SPW opleiding doen en ging vervolgens als begeleider werken bij Frion met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Janneke ging zich verder bekwamen in het inzetten van Triple C voor de cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, aanvankelijk als begeleider later als coach. Janneke werkt inmiddels als gecertificeerd trainer van Triple C ook bij Frion. Daarnaast is Janneke casemanager bij het CCE.

Met hart en ziel hebben wij ons ingezet om de visie van Frion vorm te geven, je eigen leven leven, regie in eigen hand en ondernemen in mens en werk. Dit deden we niet alleen omdat het van ons gevraagd werd. Wij geloven er ook in. De visie van Frion sluit mooi aan bij de uitgangspunten van Triple C, een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaan met mensen met een verstandelijke beperking en deze dusdanig te ondersteunen dat zij mee kunnen doen in de samenleving, hoe groot of hoe klein dan ook. Wij vinden het belangrijk om te focussen op de mogelijkheden van mensen en geloven in de kracht van een zinvol bestaan. Dit kan betekenen dat je een betekenisvolle tijdsbesteding hebt en dat je samen met anderen werkzaamheden verricht die er toe doen. Kortom dat je meetelt en dat je er bij hoort. Wij hebben gezien en ervaren welke kansen en mogelijkheden er liggen om mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven te laten leiden. Dit heeft ons alleen maar gesterkt in onze persoonlijke overtuiging dat deze kansen en mogelijkheden er toch ook zouden moeten zijn voor de mensen met een verstandelijke beperking in Hongarije.

De afgelopen jaren zijn we regelmatig in Hongarije geweest en ons viel op dat er nauwelijks dagbestedingsmogelijkheden zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Kom je niet in aanmerking voor een plaats in een grote staatsinstelling dat moet je thuis blijven. In Hongarije werken vaak beide ouders, dit is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Zo worden de mensen met een beperking vaak alleen thuis gelaten, binnen of buiten in de tuin met een hek er omheen.

Dit bracht ons op het plan om een dagbesteding te gaan opzetten voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Maar waar begin je dan. Wij hebben in eerste instantie een klein aantal mensen om ons heen verzameld, die ons hielpen onze plannen te scherpen zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. Dit heeft er toe geleid dat deze mensen het bestuur gingen vormen van een Nederlandse steunstichting, Stichting O2. Deze stichting ondersteunt ons inhoudelijk, moreel en financieel. In Hongarije hebben we Stichting Janka Tanya opgericht om hiermee te kunnen voldoen aan de eisen van de Hongaarse overheid en een beroep te kunnen doen op mogelijke subsidies. Intussen organiseerden wij samen met Stichting O2 allerlei acties om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen om een stichting in Hongarije te kunnen oprichten.

Eén en ander kwam in een stroomversnelling toen bleek dat er Europese subsidie beschikbaar kwam voor het opzetten van projecten zoals Janka Tanya. Wij hebben alles op alles gezet om voor deze subsidie in aanmerking te komen en dat is in een land als Hongarije met zeer traag werkende ambtelijke molens geen sinecure. Uiteindelijk is het gelukt om € 160.000 subsidie te krijgen voor de aanschaf van een pand, het pand geschikt te maken voor dagbesteding en de aanschaf van inventaris. Het wachten is nu op de daadwerkelijke uitkering van de gelden, zodat we kunnen gaan starten met aanschaf van het pand en het realiseren van de verbouwing.

Janka Tanya start met acht mensen met een verstandelijke beperking. Zij krijgen een zinvolle dagbesteding aangeboden krijgen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in de samenleving. Ook in Nederland hebben we een netwerk opgezet van organisaties waar we mee samenwerken. De grondleggers van het pedagogisch denkmodel Triple C, Hans van Wouwe en Dick van der Weerd zullen de begeleiders van Janka Tanya blijven ondersteunen vanuit de nieuwste ontwikkelingen van Triple C. Ook is er samenwerkingsovereenkomsten met Frion en het CCE ten behoeve kennisoverdracht en uitwisseling van medewerkers en stagiairs.

De dagbesteding bestaat grofweg uit drie onderdelen. Ten eerste is er werk te doen in de moestuin, worden de dieren verzorgd en wordt er stookhout gezaagd om te verkopen. Ten tweede worden er werkzaamheden verricht voor het dorp, zoals plantsoen onderhoud en het ruimen van sneeuw en ten derde worden er werkzaamheden gedaan voor opdrachtgevers in de zin van productiewerk etc. Met de gemeente zijn al afspraken gemaakt over samenwerking en er hebben zich inmiddels een aantal opdrachtgevers aangemeld.

Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze droom te realiseren. Dit is een proces geweest van vallen en opstaan, van hoogtepunten en tegenslag. We hebben veel geleerd en we hebben ervaren dat er in Nederland veel mensen zijn die ons steunen. Een proces wat drie jaar geleden gestart is heeft er toe geleid dat Janka Tanya nu draaidt. Een project waar we in geloven, want ook de kwetsbare mens in Hongarije gaat ons aan het hart.

Bent u na het lezen van dit verhaal ook geraakt en wilt u graag wat betekenen voor de kwetsbare mens in Hongarije neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.